OUR STORY

..........................................

 

 

 
Fruita Natural เป็นบริษัทที่แตกยอดออกมาจาก 
บริษัทผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
และผลิตภัณฑ์ Natural & Organic เข้าสู่ตลาด 
สหรัฐอเมริกา โดยมีทีมงานทั้งชาวไทย และชาวอเมริกัน 
ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมกับทีมวิจัย ทีมสรรหาวัตถุดิบ 
Global Sourcing) ที่นำเข้าและ Supply 
ให้กับซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในอเมริกา 
เช่น Safeway, Trader Joe’s, Wholefood 
Market,Costco เป็นต้น

Not have forum's rooms

Powered by MakeWebEasy.com